Dofinansowanie na budynki, maszyny i urządzenia. PROW I kw 2018

Obszary wsparcia w ramach PROW 2014-2020. 

W ramach rozwoju gospodarstw w pierwszym kwartale 2018 przeprowadzony zostanie nabór wniosków na działania:

— „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” — typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nabór wniosków w „obszarze d”. W ramach obszaru d złożymy wniosek na zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

— „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” — typ operacji „Premie dla młodych rolników”.

— „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)

— „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Bądź na bieżąco - sprawdź aktualne ogłoszenia →
Spółdzielnia Producentów
Bydła Mięsnego Mazurska Wołowina
Krzywe 18A, 19-411 Świetajno
NIP 8471615969
REGON 36490946400000
KRS 0000619134
Kontakt telefoniczny
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Napisz do nas