30.09-6.10.2018 Wyjazd studyjny „Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermount-Ferrand” – zaproszenie

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja opracowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z  Grupą Producentów Rolnych „Wołowina Pomorska”,  Kujawsko-Pomorskim  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Spółdzielnią Producentów Bydła Mięsnego „Mazurska Wołowina”, serdecznie zapraszają na bezpłatny wyjazd studyjny pt.

„Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych
w Clermount-Ferrand”,

który odbędzie się w terminie 30.09 – 6.10.2018 r.

 

 

Głównym celem operacji jest pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydło mięsne oraz w opracowaniu przez nią wniosku o dofinansowanie. Służyć ma temu  wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji operacji. W trakcie wyjazdu studyjnego zostaną podjęte miedzy innymi zadania dotyczące  moderacji powstania grupy operacyjnej oraz zapoznanie się z doświadczeniami francuskimi w zakresie tworzenia przez grupy operacyjne wniosków o dofinansowanie działań innowacyjnych. Francja posiada duże doświadczenie w zakresie stosowana postępu genetycznego w produkcji zwierzęcej.  Umożliwi to uczestnikom wymianę fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, oraz pomoże w opracowaniu wniosku o dofinasowanie w zakresie działania „Współpraca” PROW.

Do udziału w wyjeździe zachęcamy  m.in.: rolników, przedsiębiorców, członków grup producenckich, doradców i specjalistów ODR-ów oraz naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i/lub Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, a następnie odesłanie do 25 września 2018 r. na adres e-mail: k.plata@podr.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu się w wyjeździe zdecydują kryteria wyboru oraz kolejność zgłoszeń.

 

 

Koordynatorem z ramienia organizatora jest: Krystyna Plata,  kom.: 797 010 605, adres e-mail: k.plata@podr.pl

 

Zadanie realizowane jest w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA (1)

Karta zgłoszeń z partnerami (1)

Wyjazd studyjny 30 (1)

Bądź na bieżąco - sprawdź aktualne ogłoszenia →
Spółdzielnia Producentów
Bydła Mięsnego Mazurska Wołowina
Krzywe 18A, 19-411 Świetajno
NIP 8471615969
REGON 36490946400000
KRS 0000619134
Kontakt telefoniczny
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Napisz do nas